Page title


Publicatie op internetsite als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:
Publicatie website belastingdienst:

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden: Kosten die u maakt voor een instelling
Maakt u kosten voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

Vrijwilligerswerk
Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u als vrijwilliger een bedrag aftrekken als een gewone gift.

Gift is rentedragende schuld geworden
Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.